kelebek bıçaklar

Kelebek Bıçak Taşımak Neden Yasak?

Üzerinizde bıçak taşımanın iyi bir kendini savunma yöntemi olduğunu düşünebilirsiniz ya da bir bıçakla kendinizi daha iyi savunabileceğinizi düşünebilirsiniz. Ancak bu birçok kişinin düştüğü bir yanılgı olmanın yanı sıra kişinin kendini savunmak bir yana yaralanmasına bile neden olabilecek bir algıdır. Bu nedenle kelebek bıçak taşımanın neden yasak olduğuna, hatta yasak olması bir yana neden suç olduğuna değinmekte fayda var.

Daha önce yazdığımız Türkiye’de Bıçak Taşımakla İlgili Mevzuat yazımızda bıçakların ne şartlar altında taşınabileceğine, hangi bıçakların taşınabileceğine ve yasanın izin verdiği kuralların neler olduğuna değinmiştik. Yine aynı yazıda bıçakların, saldırı veya savunma amaçlı kullanımının suç olduğunu da belirtmiştik.

Çoğu kişi ” ne var canım kötü bir niyetim yok, eğer gerekirse kendimi savunacağım” şeklinde bir mantık yürütmeyle bu yasanın mantıksız olduğunu öne sürebilir. Ancak yasa ve yasayı koyanlar, tek tek vatandaşlarının niyetinin ne olduğun bilemez. Yasanın amacı da öncelikli olarak insan canını korumak olduğuna göre, birini öldürme amacıyla yapılmış bir aletin, o veya bu kişinin üzerinde taşınmasını yasaklamak mantık dışı görünmemektedir. Sonuçta siz kötü niyetli olmayabilirsiniz, ancak aynı bahaneye sığınarak kötü niyetli kişiler de bıçak taşımaya yeltenebilir. İşte saldırı veya savunma amacıyla üretilmiş tüm bıçakların kişinin üstünde taşınmasının yasak olmasının nedeni budur.

Kelebek bıçak, çok net ve açık bir şekilde bu amaçla üretilmiş bir bıçak cinsidir. Aynı mantıkla sustalı bıçakların da üstte taşınmasının suç olduğunu belirtmekte yarar var. Hatta İngiltere Amerika gibi birçok ülkede özellikle sustalı bıçakları yasaklayan kanunlar vardır. Bu kanunlarda neyin sustalı bıçak olarak tanımlandığı çok net bir biçimde belirtilmiştir, ancak bu başka bir yazının konusudur.

Kendini savunmak için bıçak kullanmanın riski, kendi can güvenliğinizi korumaya çalışırken başka birinin canını alma riskidir. İşin vicdanı yönü ve sorumluluğu bir yana, yasalar bize veya başkasına tehlike oluştursa bile suçluların cezasını kendimizin kesmesine izin vermez. Ülkemizde yasaların mantıklı olup olmadığı, ne kadar uygulandığı kolluk kuvvetlerinin ne kadar etkili olduğu vs gibi konular ayrı birer tartışma konusudur. Sonuç olarak bir polis, üzerinizde bir kelebek bıçak yakalarsa, belirli cezalar alma ihtimaliniz oldukça yüksektir.

Eğer amacınız ve niyetiniz kendinizi savunmaksa, bıçaktan daha tehlikesiz ve taşınması yasak olmayan nesneler ve yöntemler mevcuttur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir